+31 (0)481 377 762 info@barbarasgarden.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Barbara Schliessler, handelend onder Barbara’s Garden Int., kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Barbara’s Garden Int. (www.barbarasgarden.nl) verstrekt. Barbara’s Garden Int. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer

Waarom Barbara Schliessler, Barbara’s Garden Int., gegevens nodig heeft

Barbara’s Garden Int. verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te nemen.

Hoe lang Barbara’s Garden Int. gegevens bewaart

Barbara’s Garden Int. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen vervolgcontact met u tot stand komt.

Delen met anderen

Barbara’s Garden Int.  verstrekt uw persoonsgegevens alléén om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar barbara@nullbarbarasgarden.nl  Barbara’s Garden Int. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.

Gegevens beveiligen

Barbara’s Garden Int. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vragen kunt u contact opnemen met barbara@nullbarbarasgarden.nl